Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Steens skrifter om Førde sokn - komplett

Fredrik Martin Budtz Steen (1836–1907) var sorenskrivar for Sunnfjord i åra 1880-1899. Han samla eit omfattande lokalhistorisk materiale om Førde i 6 handskrivne band. Denne komplette, digitale utgåva er handsama og bearbeidd av Ragnar Indrebø, basert på transkripsjonar av Ola Andreas Tjønneland (1878-1975), og til no ukjende manuskriptsider frå Steen si hand.

Nedlastbare filer i pdf-format:

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login