Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Semantisk samhandling i kulturformidlinga

Prosjektet har som føremål å vise korleis informasjon om foto og musikk frå ulike ABM-institusjonar kan integrerast og gjenbrukast ved hjelp av semantisk teknologi. Prosjektet er finansiert av Norsk Kulturråd og skal gjennomførast i løpet av 2011.

Partnarar

  • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (prosjektleiar)
  • Vestlandsforsking
  • Popsenteret
  • Oslo Byarkiv
  • KulturIT
  • Origo/Underskog

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login