Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Lyd og levande bilete

I arkivet «lyd og levande bilete» gjev vi deg innsyn i delar av det audiovisuelle arkivmaterialet som er verna av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Også Fylkesarkivet og fylkeskommunen sine eigne dokumentasjonsopptak finn du her.

Søk i mediedatabasen "Lyd og levande bilete"

Materialet spenner frå lydopptak av intervju til eldre amatøropptak på 8 mm film og videopptak etter profesjonelle produksjonsselskap. Kontakt oss om du har spørsmål eller tips om lyd og levande bilete som du trur kan vere av interesse for oss.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login