Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Flickr Commons

Fylkesarkivet har valt å gjere deler av samlinga vår tilgjengeleg på Flickr Commons for å nå ut til eit breiare publikum og skape engasjement kring historiske fotografi frå fylket. Ta bileta i bruk og del din kunnskap om fotografia med oss og andre!

 "No known copyright restrictions"

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er del av The Commons på Flickr. Alle våre bilete som er del av The Commons på Flickr er merka "no known copyright restrictions". Merkinga tilkjennegir at vi ikkje kjenner til at det er opphavsrettslege avgrensingar knytt til bileta som er merka på dette viset; anten fordi vi eig opphavsretten og har valt å seie frå oss denne retten, vernetida er gått ut eller fordi vi ikkje har funne prov på at opphavsrettslege avgrensingar er gjeldande. Sjølv om bileta som vi har lasta opp på The Commons på Flickr er frie for opphavsrettslege avgrensingar, kan andre tredjepartsrettar som retten til personvern og retten til å bli namngjeven vere gjeldande.

 

Når du nyttar eit bilete frå The Commons på Flickr vil vi gjerne at du referer til:

  • Fotografen
  • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

 

Fotografia i samlinga vår er generelt sett meint til å bli brukt til private føremål, utdanning eller forsking. Vi oppfordrar deg til å undersøkje gjeldande lovverk før du brukar fotografia til andre føremål. Det er vidare vårt prinsipp å krevje arkivavgift for å levere høgoppløyselege filer til kommersielle føremål. Avgifta er med på å finansiere arbeidet med å bevare og digitalisere samlingane våre. Kontakt oss for å kjøpe kopiar på fotopapir eller høgoppløyselege filer: postmottak.sffarkiv@sfj.no.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login