Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Bevaring og kassasjon av fylkeskommunale og kommunale arkiv.

Riksarkivaren sin har ein eigen "Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver." Der ligg gjeldane bevarings og kassasjonsreglar for kommunale og fylkeskommunale arkiv.

Reglane gjeld for arkivmateriale skapt etter 1950.

I løpet av 2014 vil det kome ein rettleiar til reglane mynta på offentleg verksemd.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login