Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Offentlege arkiv
Kommunearkivordninga er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunane om arkivfagleg kompetanse og tenester. Det faglege ansvaret omfattar arkiv frå den tida kommunane vart oppretta og fram til i dag. Kommunearkivordninga handterer eldre papirarkiv både med omsyn til kommunal verksemd og forvalting, personmateriale, spørsmål kring moderne arkiv og arkivorganisering, samt elektroniske arkiv.

Hovudoppgåvene våre er :

• Formidling av arkiv, kjeldetilfang og historie
• Depottenester
• Arkivdanning
• Personmateriale

Offentlege arkiv

Kontaktkonferansen 2016, Gloppen Hotell
(27.06.2016)
Kontaktkonferansen 2016 - føredrag
(30.05.2016)
Ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er det no ledig fast stilling som arkivar - kommunale arkiv.
(01.04.2016)
Fylkesarkivet sin årlege kontaktkonferanse vert i år arrangert på Gloppen Hotell

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login