Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har fått ny nettstad!

fylkesarkivet.no

Du er no på den gamle nettstaden og den vert ikkje lenger oppdatert med nytt innhald. Klikk på denne beskjeden for å besøke ny nettstad med siste nytt frå oss. Velkommen!

Slutt på salmesong i fylkestinget?

Slutt på salmesong i fylkestinget?

Elias Blix, mannen bak fedrelandssalmen
Torbjørn Vereide har teke til orde for å bryte tradisjonen med å starte og avslutte fylkestinget med salmen «Gud signe vårt dyre fedreland». Det er ikkje første gong fedrelandssalmen skaper diskusjon.

Tradisjonen tok til i 1940. I 2007 var det Heidi Kathrin Osland som føreslo salmen fjerna. Det lukkast ho ikkje med, men ordskiftet førte i alle fall til at Hermund Kleppa skreiv ein artikkel i Kulturhistorisk leksikon som tek for seg fedrelandssalmen i fylkestinget.

Hermund Kleppa: Fedrelandssalmen i fylkestinget
NRK Sogn og Fjordane: Vil ha slutt på salmesong i fylkestinget

 

Del artikkel

Del sida

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 63 80 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login